Free songs
Home / Advertising / Listenership & Broadcasting Hours

Listenership & Broadcasting Hours

The radio covers a population of over 900 000 people in Moutse, and the surrounding areas of Ekangala District Municipality Sekhukhune District Municipality, Lepelle Nkupi District Municipality, Ephraim Mogale Local Municipality , Elias Motsoaledi local Municipality, Thembisile Local Municipality, Moretele, Zebediela, Motetema, Tafelkop, Monsterlus, Nebo, Jane Furse, Dr JS Moroka Municipality , Cullinan, Kwa-Mhlanga, Ga-Maphahle, Mokopane, Mookgopong , Nebo and Lebowakgomo.

 

coveragemap

Villages within coverage

  Almansdrift   Lefisoane   Matshipe   Tafelkop
  Dennilton   Lesehleng   Metshiding   Tambo
  Dikgwale   Loding   Mokgwaneng   Thabakhubidu
  Driefontein   Magakadimeng   Moteti A,B & C   Thabana
  Ga-Makola   Maganagobuswa   Mpheleng   Tshikanoshi
  Ga-Matabane   Majakaneng   Naganeng   Tweefontein
  Great Phooko   Makometsane   Nokaneng   Uitspanning A
  Kameelrivier A, B   Malaeneng A Ntwane   Ntwane   Uitvlug
  Keerom   Malebitsa   Pieterskraal A, B   Vaalbank
  Kgobokwane   Mametlhake   Ramokgaletsane   Vlaklaagte
  Kirkforsfontein A,B   Manganeng   Sehoek   Verena
  Kloporo   Maphotla   Senotlelo   Waterval
  Kwaggafontein A, B, C, D   Marapong   Siyabuswa   Wildevreede
  Leeufontein   Matlala Lehwelere   Small Phooko
  Lefiso   Matlala Ramoshebo   Stompo
Scroll To Top